GRANSKNINGSUTSKOTTET UNDERSÖKER

I juni 2016 skickade granskningsutskottet ut ett formulär till FEMJUR Uppsalas medlemmar där de fick svara på frågor om den sociala studiemiljön på juristprogrammet samt vad de tycker om juristprogrammets innehåll.


Här kan du läsa resultaten av undersökningen. http://www.femjur.se/s/Undersokning-av-social-studiemiljo-och-kursinnehall-Slutrapport.pdf