Juristprogrammets andra termin har många äldre böcker som obligatorisk kurslitteratur och vi i FEMJUR Uppsalas granskningsutskott har fått intrycket av att det saknas bland annat ett genusperspektiv. Denna avsaknad blir extra tydlig i och med att vi läser civilrätt med ständiga beskrivningar av mänskliga relationer.

Vi tycker att Uppsala studentkårs litteraturgranskningsinitiativ var det perfekta sättet att på ett tydligt och lättillgängligt sätt granska kursinnehållet och har därför tillsammans med dem granskat litteratur och seminariematerial på terminskurs 2.

Länk: http://www.uppsalastudentkar.se/sites/default/files/bifogage/civilratt_ur_ett_normkritiskt_perspektiv_a4.pdf

FEMJUR:s påverkansutskott har även granskat seminarieuppgifterna på terminskurs 1, HT 2017 och terminskurs 5, VT 2018.

Länkar:

Granskning seminariematerial T1

Granskning seminariematerial T5