ÅTTA RÖSTER OM JÄMSTÄLLDHET, UNT 2018-13-08

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/atta-roster-om-jamstalldhet-4921303.aspx

”FEMJUR grundades av en anledning”, ERGO 2017-12-11

http://www.ergo.nu/nyheter/20171211-%E2%80%9Dfemjur-grundades-av-en-anledning%E2%80%9D

 

Inför genusperspektiv i all utbildning, ETC Uppsala 2016-08-08

http://uppsala.etc.se/debatt/infor-genusperspektiv-i-all-utbildning

 

Samtyckeslagstiftning – en presentation och en ingående analys, FEMTIDEN 2016-07-15

http://www.femtiden.se/nyheter/inrikes/samtyckeslagstiftning-en-presentation-och-en-ingaende-analys/

 

Normkritisk blick på juridisk kurslitteratur, Ergo 2015-09-18

http://www.ergo.nu/nyheter/20150918-normkritisk-blick-p%C3%A5-juridisk-kurslitteratur

 

Brist på normkritik inom juridik, UNT 2015-09-16

http://unt.se/uppland/uppsala/brist-pa-normkritik-inom-juridik-3883240.aspx

 

Juriststudenter kräver bättre genusundervisning, SVT Uppland 2014-11-28

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtuppland/juristforening-saknar-genusperspektiv-i-utbildningen

 

Studenter bildar feministisk juristförening, Feministiskt Perspektiv 2014-05-28

http://feministisktperspektiv.se/2014/05/28/studenter-bildar-feministisk-juristforening/

 

De startar feministisk juristförening, Ergo 2014-05-26

http://www.ergo.nu/nyheter/20140526-de-startar-feministisk-juristf%C3%B6rening