Vill du nå styrelsen eller vet du inte vem du ska vända dig till? Maila info@femjur.se!

Ordförande: ordforande@femjur.se

Vice ordförande: viceordforande@femjur.se

Kassör: kassor@femjur.se

Vill du komma i kontakt med ett utskott?

Marknadsutskottet: marknad@femjur.se

Föreläsningsutskottet: forelasning@femjur.se

Eventutskottet: event@femjur.se

Påverkansutskottet: paverkan@femjur.se

Valberedningen: valberedning@femjur.se

Trygghet inom fejur:

– Vi har nolltolerans mot all form av kränkningar och trakasserier. Om du själv eller någon i din närhet har upplevt kränkande bemötande hör av er till: ombud@femjur.se

Mönster vertikalt.png