Marknadsutskottet

Marknadsutskottet är föreningens ansikte utåt. Utskottet har ansvaret för föreningens marknadsföring. De två huvuddelarna av marknadsföringen är merchandise och representation av föreningen på olika evenemang. Utskottet ansvarar både för att ta fram ny merchandise och för att sälja den. Det är marknadsutskottet som bland annat anordnar föreningens domarstation på recceveckan och representerar föreningen på Kontaktdagen.

Påverkansutskottet

Påverkansutskottets arbete syftar till att granska Juristprogrammet på Uppsala universitet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Framför allt granskas kurslitteraturen, undervisningen och studiemiljön. Utskottets verksamhet består av olika typer av påverkansarbete, bland annat projektet Litteraturgranskningen i samarbete med Uppsala Studentkår samt utformande och genomförande av terminsundersökningar. Arbetet innefattar även drivande av andra påverkansprojekt för att uppfylla föreningens syfte om att främja genusperspektiv och normkritik på juristprogrammet.

Eventutskottet

Eventutskottet riktar sin verksamhet mot medlemmarna i FEMJUR och finns till för att skapa tillfällen där medlemmarna kan lära känna varandra, umgås och fördjupa sig i feministisk juridik. Utskottet anordnar gasquer och temaklubbar såväl som diskussionsfikor och bokcirklar. Förutom att anordna egna event samarbetar utskottet med övriga utskott i föreningen och med andra feministiska studentföreningar.

Föreläsningsutskottet

Föreläsningsutskottet ansvarar för att anordna föreläsningar med syfte att främja ett feministiskt och normkritiskt perspektiv på juristprogrammet. Utskottet arbetar för att öka medvetenheten om feminism och genus inom juridik genom att bjuda in föreläsare med olika bakgrund och ämneskunskap. Utskottet ordnar runt 10 föreläsningar per år som är gratis och öppna för alla.